Els temples grecs (1) Els ordres.

Com que he vist a classe que podem tenir algun "petit problema" a l'hora d'analitzar la tipologia dels temples grecs us he penjat una petita explicació (acompanyada d'uns quants links) per aclarir conceptes:


Què és el que ha fet de l'arquitectura grega un model per als artistes posteriors del Renaixement, el Neoclassicisme, etc...?. Fonamentalment els grecs donaven molta importància a l'exterior de l'edifici, com si fos una escultura per ser contemplades des de fora. Bàsicament el temple grec es divideix en elements sustentadors (la columna n'és la protagonista) i sostinguts (l'entaulament).

En aquest sentit, a Grècia es van utilitzar tres ordres: el dòric, el jònic i el corinti.

-L'ordre dòric és el de menys alçada. Les columnes no tenen base, el fust te estries amb aresta viva i un collarí damunt del qual se situa el capitell (format fonamentalment per un àbac i un equí). A sobre d'aquests elements descansa l'arquitrau llis i el fris (que es divideix en triglifs i mètopes sovint decorades amb relleus).

-L'ordre jònic és més estilitzat i esvelt. A la part inferior de la columna hi apareix la base formada per motllures còncaves (escòcies) i convexes (tors). El fust de la columna és acanalat i el capitell està format per dues (o quatre) volutes. L'arquitrau es subdivideix en tres platabandes i el fris no té cap compartimentació: o és llis o hi ha relleus continuats.

-L'ordre corinti, va ser utilitzat en èpoques més tardanes i es diferencia del jònic per ser encara de més alçada i, sobretot, pel capitell, que està decorat amb motius de caire vegetal: les conegudes fulles d'acant.


Anys més tard, els romans van afegir dos ordres nous basats en els anteriors: el toscà i el compost, abandonant progressivament el dòric i el jònic.
This page is powered by Blogger. Isn't yours?